Net iD Portal

Ett verktyg för administration av digitala identiteter

Det är lika viktigt för en organisation att införa stark autentisering som att ha ett effektivt sätt att hantera och administrera användarnas digitala identiteter på. Organisationer är ofta rädda att utfärdandet och den löpande hanteringen av certifikat och användare kommer att bli en komplex och tidskrävande uppgift.

Net iD Portal är ett onlineverktyg som förenklar utfärdandet och administrationen av användarnas digitala identiteter från en och samma portal. Reducera den tid och arbete som krävs för att hantera de dagliga uppgifterna med hjälp av antingen en självbetjäningslösning för slutanvändare eller centralt hanterad portal.


En portal för total livscykelhantering av certifikat, smarta kort och användare

Net iD Portal förenklar den löpande hanteringen av smarta kort, certifikat och slutanvändares digitala identiteter. Det webbaserade gränssnittet knyter samman organisationens underliggande infrastruktur: certifikattjänst, katalogtjänst och databas med certifikat som utfärdas i ett plattformsoberoende gränssnitt.

En organisation kan utfärda, aktivera, låsa upp och förnya certifikat, ändra säkerhetskoder och hantera avancerad certifikathantering i portalen. Det är lika enkelt att byta ut utgående certifikat som att blockera certifikat.

Tjänsten är lätt att anpassad till olika utgivningsscenarier: från en modell där all administration hanteras centralt i situationer där användare kan hantera sina egna smarta kort och certifikatutgivning.

 

Enkla arbetsflöden för administratörer

Net iD Portal för administatörer

 • Förvaltning av kort och certifikat för olika transportörer.
 • Utfärdande av certifikat.
 • Granska och blockera alla typer av certifikat utfärdade till smarta kort, YubiKeys, mobila enheter eller funktionscertifikat.
 • Förvaltning av administratörsgrupper.
 • Uppladdning av en kortleverantörslista över levererade kort.
 • Granskningsloggar och rapporteringsgränssnitt inklusive kortanvändare, administratörer, smarta kort samt utfärdade och blockerade certifikat.

Enkla arbetsflöden för användare

Net iD Portal för användare
 • Aktivering av smarta kort eller YubiKey och utfärdande av användarcertifikat.
 • Aktivera och utfärda ditt mobila certifikat Net iD Access.
 • Ändra säkerhetskoder för ditt kort- och mobilcertifikat.
 • Lås upp säkerhetskoder för ditt kort- och mobilcertifikat.
 • Använd tillfälliga behörigheter för att administrera din kollegas kort.


Kundanpassning

Organisationer kan integrera den standardiserade portalen i deras IT-infrastruktur eller efterfråga en kundanpassad version. Net iD Portal finns också tillgänglig som tjänst från utvalda partners.

 

Jag vill veta mer om Net iD Portal

Net ID logo