Net iD SDK

Ett utvecklingsverktyg för maximering av mobil säkerhet med smarta kort

Net iD SDK (Software Development Kit) ger applikationsutvecklare ett verktyg i stället för en nyckelfärdig applikation, för att ytterligare integrera certifikatsbaserad säkerhet i inbyggda mobila applikationer baserade på Android och iOS.

Net iD SDK hjälper utvecklare att arbeta kring de begränsningar som fortfarande finns för IT-säkerhet i många mobila miljöer, till exempel offline-inloggning.

Systemkrav

Net iD SDK stöder alla smarta kort som kan användas med Net iD Enterprise. I sin första version, Net iD SDK erbjuder stöd för kortläsare från två leverantörer av mobilkortläsare:

  • Precise Biometrics Tactivo readers för iOS och Android
  • Feitian kortläsare iR301 och bR301 för iOS och Android

Utvecklare kan få tillgång till Net iD SDK genom att underteckna en Software Evaluation Agreement.

Efter att du har skickat ditt signerade och skannade avtal till support@secmaker.com kan du ladda ner Net iD SDK från SecMakers supportportal.