TEKNIKPARTNERS

Teknikpartners

SecMaker har alltid varit stolta över att ha en aktiv roll i att driva utveckling inom IT-säkerhet baserat på certifikat och PKI. Vi arbetar med många av branschens mest inflytelserika intressenter: leverantörer av plattformar, operativsystem, tunna klienter och mobila enheter.

Genom en nära samarbetsdialog från företagsledningen till tekniska experter och ingenjörer, garanterar att våra inloggningslösningar fungerar optimalt i dagens IT-säkerhetsekosystem.

Accepteras av användare och är integrerad med alla typer av målmiljöer, särskilt när kombinationer av lösningar från olika leverantörer maximerar kraften i Net iD-lösningen.

SecMaker deltar också aktivt i olika forum som består av institutioner och offentliga organ som syftar till att standardisera och vidareutveckla PKI och certifikatbaserad inloggning för den offentliga sektorn.

Relaterat

Net ID logo