TJÄNSTER

En trygg partner för integration och support

I samarbete med certifierade integrationspartners hjälper vi dig integrera scertifikatsbaserad IT-säkerhet i din organisation.
Kompetenta och erfarna specialister i kombination med etablerade processer och beprövade verktyg garanterar ett smidigt införande.

Kom-i-gång

Vi erbjuder sju Start-Up paket som gör det enkelt för dig att komma igång med certifikatsbaserad IT-säkerhet i din organisation

Kundanpassning

Genom att skräddarsy din säkerhetslösning med smarta kort efter organisationens behov maximerar du användarnyttan samtidigt som du förenklar utrullningen i organisationen

Utbildning

Du som står inför ett autentiseringsprojekt i din organisation kan vinna mycket på att utbilda berörd personal i de grunder, metoder och verktyg som är vedertagna hos de flesta som gjort samma resa.
Uppfinn inte hjulet på egen hand, undvik onödigt komplicerade processer och tveksamheter kring användarvänlighet.

Är du mitt i planeringen av ett autentiseringsprojekt?

Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa dig i ditt autentiseringsprojekt