Referens

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen - IT-säkerhet

Pernilla Johansson, enhetschef för neurologmottagningen på
Östersunds sjukhus berättar:
– Vi stod inför en situation där alla olika tjänster som journalsystem, personaladministrativa system, fakturaportaler och så vidare hade krav på individuell inloggning vid arbetsdagens början. Sen krävdes det att vårdpersonalen aktivt loggade ut när de lämnade sin arbetsstation. I en vardag med högt tryck och många patienter ledde det till att väldigt många lämnade sessionerna öppna. Resultatet blev att vem som helst kunde komma åt vilken information som helst, var som helst.

Det var en stor patientsäkerhetsrisk!

 

”Vår nya infrastruktur maximerar patientsäkerheten,
gör informationen mer lättillgänglig och vardagen enklare
för våra medarbetare. Resultatet blir kostnadsbesparingar
i form av intjänad tid, ökad flexibilitet och framförallt
förutsättningarna att ge bästa möjliga vård!”

 

Ladda ner hela historien om Region Jämtland Härjedalen

Referensbild

Relaterat