SOLUTION BRIEF

Yubico

Net iD Enterprise och Net iD Portal tillåter oss att utföra integrerad hantering och utfärdande av certifikat för YubiKey. Du kan kombinera fullständig PKI-baserad säkerhet för inloggning till datorn med engångskoder för att logga in i andra målsystem.

YubiKey används redan internt av 25 av de 100 största företagen i världen, inklusive Google och Facebook. YubiKey stöder "Universal 2nd Factor (U2F)", som är en ny öppen standard för säker inloggning.

De tekniker kan en enkel nyckel användas på ett obegränsat antal webbplatser för alla datorer, mobiltelefoner och plattformar.

Initiativet har blivit en del av FIDO Alliance, som stöds av mer än 200 företag, inklusive Microsoft, Visa och Bank of America. Google och Dropbox är exempel på organisationer som har integrerat stöd för U2F.

Köp din YubiKey i vår webshop.

Placeholder