SOLUTION BRIEF

PhenixID

Produkterna från PhenixID adderar värde till Net iD metoder för autentisering och signering genom att addera identitetsinformation, behörigheter och multipla integrationsmöjligheter för anslutande applikationer.

Ett urval av integrationsmöjligheter är SAML, OpenID Connect, REST API.
Produkter från PhenixID möjliggör smarta mappningar av identitetsdata.
Ett sådant exempel är inloggning med
Net iD Access på annan enhet då användare måste ange HSA-id.

Här kan PhenixID erbjuda metoder för att låta användare ange ett enklare användar-id som sedan mappas till ett HSA-id.

I viedon ovan hittar ni ett exempel där PhenixIDs produkt skyddar ett journalsystem (Cosmic Nova) på iPad med Net iD Access.

Placeholder