Nils Jensson

PKI- och säkerhetsexpert, Helse Vest IKT

Placeholder

”Den nya lösningen ger våra medarbetare enkel och helt säker tillgång till våra byggnader och alla de system och den information de behöver för att kunna ge bra vård. Ett kort och en PIN-kod – enklare blir det inte!”