Referens

Akershus Universitetssjukhus

Akershus Universitetssykehus - IT säkerhet

Då Norska Akershus region började planera för ett nytt sjukhus i mitten på 1990-talet, stod det klart att det befintliga sjukhuset hade för låg teknisk standard och för dålig kapacitet för att möta fram-tidens behov.
Planen var att skapa ett nytt sjukhus med nya rutiner och mer effektiva lösningar. Med målet att frigöra mer tid för vård och samtidigt förbättra patientsäkerheten, sågs en ny IT-lösning som ett viktigt instrument för att skapa ett framtidsorienterat sjukhus.

 

Den smartkort-baserade säkerhetslösningen har varit en viktig
bricka för att vi ska kunna realisera en högre säkerhetsnivå och
samtidigt förbättra användarvänligheten för de anställda vid sjukhuset.

 

Ladda ner hela historien om Akershus Universitetssykehus

Referensbild