SOLUTION BRIEF

VMWare

Samarbetet med VMware syftar till att säkerställa ett av VMwares yttersta mål – att kunderna ska kunna använda datakraften från
valfri klientplattform. Även där användaren har krav på att använda smarta kort.