SOLUTION BRIEF

Svensk e-identitet

Svensk e-identitet är marknadens främsta och tryggaste leverantör av tjänster för inloggning, autentisering och signering. Svensk e-identiet är även ombud för HSA, SITHS och Sambi.

I samarbete med SecMaker erbjuder Svensk e-identitet sedan 2013 tjänsten
Mobilt SITHS som gör det möjligt att tillämpa sjukvårdens hårda krav på säkerhet med mobila redskap som iPhone, iPad eller Androida enheter. Idag har Mobilt SITHS över 3000 aktiva användare och antalet växer stadigt.


Placeholder