Placeholder

PDF-formatet och signaturer

Vi har förvisso Cybercoms lysande PDF-signaturlösning som integrerar signerandet i ett traditionellt webbscenario men ibland kan man ju hitta exempel på arbetsmetoder där man signerar enskilda filer "för hand" så att säga. Denna artikel handlar om just detta.

Vi är medvetna om att det finns andra PDF-läsare än Adobe Reader, till exempel. Foxit Reader. Det finns även läsare baserade på öppen källkod, till exempel Sumatra PDF, http://pdfreaders.org/.
Men man kan inte täcka allt så vi har i denna artikel valt att fokusera på Adobe Reader 9 och Adobe Reader X.

Ställa om truststore i Adobe Reader

Adobe Reader har sin egen truststore och där ligger några få rotcertifikat. Det betyder ofta att en signatur inte kan valideras med denna varning som resultat:

signera PDF

Dela denna artikel

Relaterat