SOLUTION BRIEF

Citrix Systems

SecMaker och Citrix bedriver ett unikt samarbete sedan 2003. Tack vare det långvariga partnerskapet mellan Citrix och SecMaker kan organisationer uppgradera sin företagssäkerhet bortom användarnamn och lösenord och dra nytta av enklare och säkrare plattformsoberoende inloggning med stark identitet.
Tillsammans har vi utvecklat en rad förbättringar som gör det möjligt att logga in plattformsoberoendesamt öka produktiviteten hos användare, förenkla installering, administration och hanteringen av digitala certifikat under deras hela livscykel och höja säkerheten.

LÄNK

LÄNK

LÄNK

LÄNK

Placeholder

Trött på långa inloggningstider?

Företag och organisationer som tidigare loggat in med smartkort i Citrix-miljö har allt för ofta drabbats av långa inloggningstider beroende på uppkopplingsväg. Detta har skapat ett missnöje bland användarna som inte längre upplever att det enkla i lösningen är speciellt enkelt.

Genom ett långvarigt och nära samarbete med Citrix kan SecMaker presentera Net iD Connect for Citrix, en produkt som snabbar upp inloggningen och möjliggör en rad olika fördelar för användaren.

Läs mer >

Gör dina användare mer mobila

Idag har de flesta organisationer krav på någon form av tvåfaktorautentisering för extern inloggning till Citrix-miljön.

Men hur ska man kunna hantera sina identiteter för organisationens anställda och externa utförare på såväl egna som icke kontrollerade enheter? Verkligheten kräver olika bärare och utgivningssätt av de certifikat som identifierar användaren.

Läs mer >