Hem Tech Signaturlösningar
Aktuellt

Signaturlösningar

teknik

PDF-signaturlösning eller ’för hand’

Vi har förvisso Cybercoms lysande PDF-signaturlösning som integrerar signerandet i ett traditionellt webbscenario men ibland kan man ju hitta exempel på arbetsmetoder där man signerar enskilda filer "för hand" så att säga. Denna artikel handlar om just detta.

Vi är medvetna om att det finns andra PDF-läsare än Adobe Reader, till exempel. Foxit Reader. Det finns även läsare baserade på öppen källkod, till exempel Sumatra PDF, http://pdfreaders.org/.

Men man kan inte täcka allt så vi har i denna artikel valt att fokusera på Adobe Reader 9 och Adobe Reader X.

Ställa om truststore i Adobe Reader

Adobe Reader har sin egen truststore och där ligger några få rotcertifikat. Det betyder ofta att en signatur inte kan valideras med denna varning som resultat:

2018-04-10

Kontakta oss

Har du fler frågor? Tveka inte på att kontakta oss, så berättar vi mer.