Net iD – lilla trace skolan

När man pratar om “trace” och Net iD måste vi hålla isär tre olika slags trace:

1) Systemtrace

2) Användartrace

3) Calltrace

Note: Access condition must be fulfilled when writing to trace. This is usually only a problem when using Internet Explorer on Windows platforms, since File system access protection, also known as Sandbox, may stop updates even when everyone has full access.

1) Systemtrace


Systemtrace finns i flera varianter och aktiveras i den globala iid.cfg, dvs i Net iD programmapp.
Oftast använder vi raden “File=” när vi vill “se allt”.

[Trace]
:File=c:\temp\iid.txt
:Admin=c:\temp\iid.txt
:CredentialProvider=c:\temp\iid.txt
:CSP=c:\temp\iid.txt
:Directory=c:\temp\iid.txt
:GINA=c:\temp\iid.txt
:MiniDriver=c:\temp\iid.txt
:Pkcs11=c:\temp\iid.txt
:Plugin=c:\temp\iid.txt
:SSO=c:\temp\iid.txt
:Watch=c:\temp\iid.txt
:Web=c:\temp\iid.txt

Läs mer om hur tracefilen är uppbyggd i “Technical Description“, kapitel 8.

Det allra viktigaste när trace tas är att man inte gör någonting annat än just de handgrepp som problemet handlar om.

Om du t.ex. har trassel med inloggningen i en viss applikation, gör då såhär:
a) Ta ut kortet
b) Kolla att c:\temp\iid.txt inte finns
c) Öppna iid.cfg och aktivera raden “File=”, spara filen (Måste vara UTF-8 så välj inte “Spara som” och ändra till “ANSI”
d) Starta om datorn och logga in på exakt det sätt som normalt skulle ske (Namn/lösen eller kort)
e) Gör exakt det som framkallar felet, i just den ordning som användaren gör (var nog med om applikationen startas innan kortet sätts i eller tvärt om)
f) När felet framkallats kopierar du iid.txt

Gör alltså inget annat, t.ex. starta någon annan applikation, logga in nånstans, starta Net iD Administration.

2) Användartrace


Aktiveras via Net iD Administration.
Aktiveringen registreras i användarens personliga iid.cfg, inte i den globala iid.cfg i programmappen. Den personliga iid.cfg kan t.ex. ligga här: C:/Users/jonoho.SECMAKER/AppData/Roaming/iid/iid.cfg

[Trace]
File=C:\Users\jonoho.SECMAKER\AppData\LocalLow\iid\iid.txt

Trace tas inte lika fullständigt som vid systemtrace. Används oftast i samband med felsökning hos privatpersoner med Telia e-legitimation.

001

002

003

3) CallTrace


Specialare, se  “Technical Description“, kapitel 6.3