Hem Tjänster Portal Design Package
Kundanpassning

Anpassa din egna portal

Kundanpassning

Portal Design Package

Med Net iD Portal Design Package anpassar vi Net iD Portal för att matcha organisationens specifika behov, policyer och arbetsflöden. 

Kraften bakom Net iD Software Suite är en stark och mager kärna. Det ger högpresterande standarder och pålitlighet med flexibilitet att anpassa funktionalitet när det förändras i IT-miljön. 
Vi ger våra kunder maximal flexibilitet med hjälp av XML för konfiguration och API för integration med beroende system. 

Med Net iD Portal Design Package anpassar vi Net iD Portal för att matcha organisationens specifika behov, policyer och arbetsflöden. Anpassa portalens utseende ger administratörer och användare ett verktyg som är intuitivt och integreras sömlöst i organisationen. 

Exempel på anpassningar med Net iD Portal anpassat paket är:

  • Konfigurera produkter i Net iD Software Suite via Microsofts grupppolitiska objekt.
  • För närvarande tillgänglig för konfiguration av Net iD Enterprise och Net iD for Citrix.
  • En komponent med användargränssnitt som ska användas på serversidan (Net iD GPO Editor) för att konfigurera grupppolicyerna.
  • En komponent på klientsidan (Net iD CSE) som är installerad med Net iD Enterprise.
  • Tillgänglig dokumentation: Net iD GPO Administratörsguide v1.6.

 

Jag vill veta mer

Vill du veta mer?

kontakta oss