Hem Tjänster Smart Card Presonlization
Kundanpassning

Utöka funktionen för ditt smartkort

Kundanpassning

Smart Card Presonlization

Net iD Smart Card Personalization anpassar smarta kort till organisationens grafiska profil med anpassade logotyper, bakgrundsmönster, färger och teckensnitt. 

Låt oss anpassa dina kort efter er grafiska profil. Till exempel logotyp, bakgrundsmönster, färg och typsnitt.

Anpassade smartkort blir en stark varumärkesbärare i organisationen och gör användaren mer benägen att hålla reda på sitt kort.

Smartkorten kan också personifieras och förses med användarens namn och fotografi. Det ger fördelen att ett och samma kort kan användas både för säker och enkel inloggning till IT-miljön och som ett personligt ID-kort.

Att hantera kortkodningen för ditt specifika inmatningssystem eller för ditt inpasseringssystem är en annan möjlig anpassning.

Vad vill du anpassa?


Magstripe

  • Låg och hög koercivitet
  • Kodad till dina behov
  • Singel eller multipla spår

Uppfyllelse

  • Flexibla förpackningsalternativ utefter era önskemål
  • Flera porto servicenivåer


Kortutskrift

  • Plastkort med full tjocklek
  • Högglans och matt finish


Kortanpassning

  • Kort personifierade både grafiskt och elektroniskt
  • BarcodingTryck och produktion
  • Standard 3 av 9 streckkoder till 3D och QR-koder

 

Du väljer om du själv vill ta fram designen för korten eller låta SecMaker göra jobbet. Låt oss ta fram ett förslag på layout utifrån din organisations kravbild och behov. 

Jag vill veta mer

kortläsare i svart tangentbord

Vill du veta mer?

kontakta oss