Hem Events Vitalis 2020 skjuts upp
Aktuellt

Vitalis 2020 - Nordens ledande eHälsomöte

  • Svenska Mässan i Göteborg
  • 25-27 augusti
Events

Vitalis 2020 skjuts upp

På grund av den rådande situationen kring covid-19 har regeringen den 11 mars 2020 beslutat om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 500 eller fler deltagare inte är tillåtna i Sverige från och med den 12 mars 2020. Detta har i sin tur påverkat genomförandet av Vitalis 2020. 

Arrangören arbetar nu för att säkerställa ny tidpunkt för genomförande av Vitalis. 
Ni kan hitta de senaste uppdateringarna på Vitalis hemsida. 

2020-02-26

Vitalis - Nordens ledande eHälsomöte

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts över 6 000 representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Medarbetare inom hälso- och sjukvård behöver snabbt och enkelt komma åt patient- och läkemedelsinformation på rörlig fot. Samtidigt är information om patienters sjukdomstillstånd, medicinering och behandling av känslig art. Det blir därför viktig att IT-miljön möjliggör ett flexibelt arbete, utan att göra avkall på patientsäkerheten. När de digitala systemen är anpassade för slutanvändarna bidrar det till en bättre IT-arbetsmiljö som hjälper vårdpersonalen att följa säkerhetspolicyn, arbeta effektivare och sänka stressnivån.

En bra IT-arbetsmiljö

Våra experter berättar och visar hur andra kommuner, myndigheter och regioner har gjort för att lösa sina utmanignar. Uppfinn inte hjulet på nytt, dra nytta av det som andra har gjort tidigare och anpassa det efter din verksamhet. För vi vet att när de digitala arbetssättet är anpassat för dom faktiskta användarna bidrar det till en bättre IT-arbetsmiljö som hjälper både slutanvädaren och IT-avdelningen att följa säkerhetspolicyn, arbeta effektivare och sänka stressnivån.

blå banner med vit text och logga på

Vill du träffa oss på plats?

Tveka inte på att kontakta oss så ser vi till att du får en biljett till konferensen.