Hem Utbildningar
Utbildningar

Spara tid och pengar

Uppfinn inte hjulet igen

Att dela med oss av våra erfarenheter och kunnande är det bästa vi vet. Vi vill ge ditt projekt de allra bästa förutsättningarna att lyckas. Allt för ofta ser vi hur organisationer försöker uppfinna hjulet på egen hand med onödigt komplicerade processer, felaktigheter och tveksamheter kring användarvänlighet och säkerhet.

Du som står inför ett autentiseringsprojekt i din organisation kan vinna mycket på att utbilda berörd personal i de grunder, metoder och verktyg som är vedertagna hos de som gjort samma resa. Därför kör vi regelbundet fyra utbildningar inom praktisk tillämpning av smarta kort som täcker de olika behov som finns kring beslut – krav, teknisk installation och underhåll av PKI-miljöer, samt löpande drift i form av certifikat- och korthantering.

Från grundläggande endagskurser inom kravställning och användning, till mer fördjupande kurser kring felsökning och support, samt en fyradagars kvalificerad integratörsutbildning. Uppfinn inte hjulet i onödan, spara tid och pengar med utbildning istället.

 

Vad passar dig

Från grundläggande endagskurser inom kravställning och användning, till mer fördjupande kurser kring felsökning och support, samt en fyradagars kvalificerad integratörsutbildning.

 

Certifikat och kortadministrationsutbildning

I samarbete med Certezza har vi utformat en tredagarsutbildning i handgriplig PKI och certifikat. Utbildningen vänder sig till tekniker som ska ansvara för projekt inom PKI och lämpar sig för dig med erfarenhet av att administrera Windows Server Active Directory.

Läs mer

 

Net iD Support and Helpdesk Training

Utbildningen vänder sig till support- och helpdeskpersonal i organisationer som använder Net iD som inloggningsmetod. Utbildningen fokuserar på optimering av funktioner, felsökning, hantering av användare och förvaltning.

Läs mer

 

Certified Smart Card Security Expert

Kursen Certified Smart card Security Expert (CSSE) är en utbildning i handgriplig integration av PKI och certifikat. Kursen riktar sig till tekniker som är anställda hos våra integrations-, teknikpartners som ansvarar för autentiseringsprojekt.

Läs mer

 

Net iD Super User Training

Utbildningen vänder sig till korthandläggare och förvaltningspersonal inom organisationer som valt att basera sin inloggningsmetod på Net iD och smarta kort. Kursen fokuserar på att användarna skall lära sig utnyttja våra produkters fulla potential och då inte minst Net iD Portal.

Läs mer

 

Ge ditt projekt rätt förutsättningar

I våra utbildningar fokuserar vi alltid på tillämpning av de kunskaper vi lär ut och låter praktiska övningar varvas med teori. Vi ger dig rätt verktyg i form av hands-on-övningar och genomarbetad kursdokumentation som förklarar metoder och tillvägagångssätt.

Genom att investera i utbildning av berörda medarbetare kan du vara trygg i att ditt autentiseringsprojekt får en flygande start.

Vill du veta mer om nästa kurstillfället?

Kontakta oss